Управління соціального захисту населення Подільської районної
у м. Полтава ради

вул. Гайового, 3, м. Полтава, 36005
тел/факс: (0532)51-20-43

Дата публікації:

Реабілітація дітей з інвалідністю

Постановою Кабінетом Міністрів України від 27 березня 2019 №309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» (зі змінами) затверджений відповідний порядок, яким визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю».

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи та копії таких документів:

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ (форма № 027/о).; документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

- одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи.

Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю можуть надаватися реабілітаційним установам, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html), Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих і регіональних органів соціального захисту населення.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації,.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних послуг для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотківдля кожного ступеня.

Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом року. Реабілітаційні послуги можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно. Вартість витрат реабілітаційної установи реабілітаційні послуги для однієї дитини становить не менше 60 відсотків граничної вартості реабілітаційних послуг для однієї дитини.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються в стаціонарі, може включатися вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків чи законного представника дитини або супроводжуючої особи. У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються амбулаторно, можуть включатися витрати на харчування дитини. Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

За більш детальною інформацією можливо звернутися за адресою: м.Полтава, вул.Гайового, 3, каб. 110, тел. (0532)51-30-02