Вул. Анатолія Кукоби, 39, м. Полтава, 36022.
Тел.(0532) 58-44-35, тел/факс (0532) 58-44-39.Email: podilske@upzn-pll.gov.ua

Інформація про закупівлі

14.04.2015
22.04.2015

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО    

       Наказ Міністерства економічного

                                                                      розвитку і торгівлі України

                                                                        15 вересня 2014 року № 1106

 

ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Ленінської районної у м. Полтаві ради.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03195300.

1.3. Місцезнаходження: вул. Пролетарська, 39, Ленінський район,

м. Полтави, Полтавської області,  36022.  

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35210004050108 в ГУДКСУ в Полтавській області, м. Полтава, МФО 831019.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Прізвище, ім.’я, по батькові: Каркач Андрій Володимирович.

Посада: заступник голови виконкому з соціально – економічних питань – начальник управління.

Телефон: (0532)58-44-35.

Тел./ факс: (0532)58-44-39

 E-mail: leninske@upszn-pll.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 210574,00 грн. (двісті десять тисяч п’ятсот сімдесят чотири грн.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: upszn-pll.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 86.10.1 Послуги лікувальних закладів  (послуги із санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ветеранів війни)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

Лот №1 - профіль лікування захворювань системи кровообігу (орієнтовна кількість путівок 16);

Лот № 2 – профіль лікування захворювань нервової системи (орієнтовна кількість путівок 7);

Лот № 3 – профіль лікування захворювань органів травлення (орієнтовна кількість путівок 12);

Лот № 4 – профіль лікування захворювань ендокринної системи (орієнтовна кількість путівок 2);

Лот № 5 – профіль лікування захворювань сечостатевої системи (орієнтовна кількість путівок 1);

Лот № 6 – профіль лікування захворювань кістково – м’язової системи (орієнтовна кількість путівок 6);

Лот № 7: профіль лікування захворювань системи дихання (орієнтовна кількість путівок 1)

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: за місцем знаходження санаторно-курортних закладів

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: з моменту підписання договору по грудень 2015 року

5. Основні умови договору: відповідно до ст.40 розділу IX Закону України «Про здійснення державних закупівель»

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання: вул. Пролетарька, 39, каб. №

311, м

.Полтава, 36022,  особисто або поштою

7.2. Строк: до 10:00, 14.05.2015

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: вул. Пролетарcька, 39, каб. №

408, м

.Полтава, 36022

8.2. Дата: 14.05.2015

8.3. Час: 13:00

9. Додаткова інформація: для підготовки цінових пропозицій необхідно врахувати інструкції до запиту цінових пропозицій, які оприлюднені на веб-порталі tender.me.gov.ua

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів    ________________А.В.Каркач

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________В.М.Яцина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкції до запиту цінових пропозицій

 

Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції

 

Валюта цінової пропозиції є національна валюта України — гривня.

 

Інформація про мову, якою повинна бути складена цінова пропозиція

 

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Цінова пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються учасниками українською мовою.

 

Учасник подає довідки

(відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»)

 

1.Гарантійний лист, підписаний та скріплений печаткою, про те що:

- учасник цінової пропозиції не даватиме прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасник цінової пропозиції протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

- учасник цінової пропозиції не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

- учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

2. Оригінал чи нотаріально завірені копії Довідок з Управління юстиції за місцем реєстрації учасника, що:

1) учасника цінової пропозиції не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

2) учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

3. Оригінал чи нотаріально завірена копія Довідки з УМВС за місцем реєстрації учасника, що службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

          4. Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки, виданої територіальним органом державної фіскальної служби України за місцем реєстрації учасника, що учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

            5. Копія статуту.

 

 

 

 

Перелік документів для підтвердження відповідності Учасника іншим вимогам Замовника.

 

            1.Реєстр наданих документів Учасником із зазначенням їх назв та нумерації аркушів.

            2. Копія чинної ліцензії.

3. Копія виписки з ЄДРПОУ.

            4. Копії документів на підтвердження повноважень посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій та підписання договору про закупівлю (довіреність, доручення тощо).

             5. Інформаційна довідка, яка містить відомості, що підтверджують відповідність вимогам до  оздоровлення.

             6. Згода на збір та обробку персональних даних по зразку, зазначеному в запиті цінових пропозицій.

На всіх копіях документів, що подаються у складі цінової пропозиції, повинно бути зазначено “З оригіналом згідно”, посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, засвідчений відбитком печатки Учасника.

Довідки подаються на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої посадової особи учасника, який скріплюється печаткою. В разі відсутності у закладі бланків, довідка подається на аркуші паперу, що містить штамп закладу.

Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

ФОРМА

 

«Заява на підтвердження згоди щодо

використання персональних даних»

 

Ми, ____________ (назва підприємства), в особі _________________ (ПІБ)____________ (посада), що діє на підставі _____________ (назва документу на підставі, якого діє уповноважена особа підприємства-учасника) надаємо згоду на використання персональних даних, які стали відомі в процесі проведення конкурсної процедури закупівлі, що містять інформацію, яка підпадає під дію ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-17.

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

 

Інформація для Учасників

 

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію за лотом, яку не може бути в подальшому змінено.

 

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована на кожному аркуші та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати цінові пропозиції як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Усі аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Цінова пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника;  назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про запит цінових пропозицій;  повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;  маркування: "Не відкривати до_______  (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів").

 

 

 Увага! Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

 

            Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, установленою Уповноваженим органом.

            Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

            Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

            Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

            У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

            Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

У ціновій пропозиції Учасник процедури повинен чітко визначити ціни за путівку та термін її дії. Ціни вказуються окремо на одну путівку з вказівкою терміну перебування однієї особи в оздоровчому закладі.

 

Порядок надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

 

 

Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цінову пропозицію, у наступному порядку:

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між загальною вартістю путівки та її вартістю, отриманою шляхом множення ціни 1-го ліжко-дня на кількість днів перебування у закладі, ціна 1-го ліжко-дня є визначальною і загальна вартість путівки виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні 1-го ліжко-дня є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку встановлена загальна вартість путівки є визначальною, а ціна 1-го ліжко-дня виправляється.

 Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

 

Вимоги до оздоровлення

 

1. Термін перебування у санаторії повинен складати 18 календарних днів.

2. Харчування -  не менше 3-х разового, нормативне та збалансоване.

3. Умови проживання - не більше 2-х чоловік у кімнаті.

4. Розміщення санітарно-гігієнічних зручностей в кімнаті або блоці;

5.Надання санаторно-курортних послуг досвідченими спеціалістами та медичним персоналом.

6. Наявність лікувального обладнання.

 

Основні умови Договору.

1. Істотні умови Договору не повинні змінюватись протягом терміну дії договору, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг)).

 

2.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

 

3.У разі оздоровлення ветеранів війни, які мають групу інвалідності, суму договору буде зменшено на суму податку на додану вартість (п. 197.1.6 ст. 197 Податкового кодексу України).

 

4.Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують інвалідів І групи (п. 11 Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187).                                                                

 

5.У разі затримки надання послуг або надання не в повному обсязі, заявлених Замовником, Учасник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки. Сплата пені не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

6.Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і закінчує свою дію 31 грудня 2015 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот №1

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань системи кровообігу):

-          для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

-          для ветеранів війни та прирівняних до них осіб відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань системи кровообігу (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

8

 

-*

 

-*

2

лікування захворювань системи кровообігу (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

Лот № 2

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань нервової системи):

-          для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

-          для ветеранів війни та прирівняних до них осіб відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань нервової системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

6

 

-*

 

-*

2

лікування захворювань нервової системи (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

Лот № 3

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань органів травлення):

-          для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

-          для ветеранів війни та прирівняних до них осіб відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань органів травлення (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

8

 

-*

 

-*

2

лікування захворювань органів травлення (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

 

Лот № 4

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань ендокринної системи):

-          для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

-           для ветеранів війни та прирівняних до них осіб відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань ендокринної системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

1

 

-*

 

-*

2

лікування захворювань ендокринної системи (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

1

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

 

Лот № 5

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань сечостатевої системи):

-          для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань сечостатевої системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

1

 

-*

 

-*

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

 

Лот № 6

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань кістково – м’язової системи):

-          для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

-           для ветеранів війни та прирівняних до них осіб відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань кістково – м’язової системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

4

 

-*

 

-*

2

лікування захворювань кістково – м’язової системи (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

2

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

 

 

Лот № 7

 

Закупівля санаторно-курортних путівок (профіль лікування захворювань системи дихання):

-          для ветеранів війни та прирівняних до них осіб відповідно до Закону України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Медико-технічне завдання для оздоровлення

 

№ п/п

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

1

лікування захворювань системи дихання (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

1

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю послуг лікувальних закладів, згідно з медико-технічними та іншими вимогами Замовника процедури.

Вивчивши медико-технічне завдання, ми згодні підписати Договір з врахуванням  основних умов Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та основні умови Договору, зазначені у запиті цінових пропозицій, за наступними цінами по лотам:

 

Номер Лота

Профіль лікування, статус

Термін перебування

Орієнтовна кількість путівок

Ціна 1-го ліжко-дня без ПДВ (для інвалідів)

(грн.)

Ціна 1-го ліжко-дня з ПДВ (грн.)

Загальна вартість путівки без ПДВ (для інвалідів) (грн.)

Загальна вартість путівки з ПДВ (грн.)

Лот №1

лікування захворювань системи кровообігу (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

8

 

-*

 

-*

лікування захворювань системи кровообігу (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

8

 

 

 

 

 

Лот №2

лікування захворювань нервової системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

6

 

-*

 

-*

лікування захворювань нервової системи (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

1

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Лот №3

лікування захворювань органів травлення (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

8

 

-*

 

-*

лікування захворювань органів травлення (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

4

 

 

 

 

 

Лот №4

лікування захворювань ендокринної системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

1

 

-*

 

-*

лікування захворювань ендокринної системи (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

1

 

 

 

 

 

Лот №5

лікування захворювань сечостатевої системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

1

 

-*

 

-*

 

Лот №6

лікування захворювань кістково – м’язової системи (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

18 днів

4

 

-*

 

-*

лікування захворювань кістково – м’язової системи (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

2

 

 

 

 

 

Лот №7

лікування захворювань системи дихання (ветеранів війни та прирівняних до них осіб)

18 днів

1

 

 

 

 

 

* п.197.1.6 стаття 197 Податкового кодексу України – операції звільнені від оподаткування.

 

1.      Ми погоджуємося дотримуватися умов, встановлених Вами, протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2.   Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 3 робочих дні з дня опублікування на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Державні інтернет-ресурси


Пошук